ตะกั่วบัดกรีเส้น

KOKI_Main_Title_550.png128764/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128729/Solder_Bar_02_150.jpg
ตะกั่วแท่ง ใช้กับอ่างตะกั่ว 1 กก. "KOKI"
฿2,450.00 ฿1,850.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
123437/Liquid flux_01_150.png
Liquid flux / Rosin flux "KOKI"
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

123426/Solder_Bar_02_150.jpg
SA3
ตะกั่วแท่ง ใช้กับอ่างตะกั่ว 1 กก. "KOKI"
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128751/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.5 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128759/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.2มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128744/S01X7Ca-72M_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128752/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128726/S3X_72M_01_150_Future.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.2 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128745/S01X7Ca-72M_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.5 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128753/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.2มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128731/S3X_72M_01_150_Future.png
1 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.0 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128746/S01X7Ca-72M_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128754/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.0มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128732/S3X_72M_01_150_Future.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128747/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.2 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128755/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128733/S3X_72M_01_150_Future.png
1 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128748/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.0 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128756/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128734/S3X_72M_01_150_Future.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128749/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128757/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.5มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128735/S3X_72M_01_150_Future.png
1 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128750/S03X7Ca-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6 มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128758/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
110780/KK70-05P_02_150.png
0.5 ปอนด์ ตะกั่วเส้น ขนาดเส้น 1.2 มม.
฿650.00 ฿480.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart

สินค้าทั้งหมดในหมวด "ตะกั่วบัดกรีเส้น"

แสดงผล 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ
เรียงลำดับ:
128777/S3X58-M330D_Pro_150.png
Halogen-free Solder Paste for Laser Soldering
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128764/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128763/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.5มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128762/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128761/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128760/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.0มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128759/SB6NX-72M-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.2มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128758/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.3มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128757/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.5มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128756/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.6มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128755/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 0.8มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
128754/S3X-60NH-Product_150.png
0.5 กก. ตะกั่วบัดกรี เส้น ขนาดเส้น 1.0มม.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
หน้า: 1 2 3 4 5
icon_tnt.gif  fedex Logo-01.png
UPS Logo.jpeg

icon_thailandpost.gif
ico_index_track.png

558LED Underwater light สำหรับพาร์ 56  , Swimming pool light

KW-GL-558_03_200.png

Glass Body   รับประกัน 3ปี  4,500 บาท  มีทุกระบบให้เลือก ( Option ) RGB Color + Remote

4WAY-JCB-SSL_03_200.png

4Way JCB. Stainless 316 : Model 4WAY-JCB-SSL

LG-45W-DMX_01_200.png
เครื่องกำเหนิดแสงระบบ DMX-512 เหมาะสำหรับงาน ไฟเบอร์ออฟติกงานแสงสว่างให้แสงสีต่างๆ  ทำแสงวูบวาบได้ตามต้องการ  ราคาไม่แพง   รองรับการควบคุมจากส่วนกลางได้

PIR Sport Light 150.jpg
PIR Sport Light  เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัย  ราคาประหยัดเพียง 1,560 เท่านั้น
120W LED Hydroponic-21-150.jpg
120 วัตต์แอลอีดีปลูกพืช Hydroponic LED  อายุการใช้งานนาน 50,000Hr.  ประหยัดไฟฟ้า   พืชโตเร็วให้ผลผลิตเร็ว
download-logo_160.png

GL-3W-AL-03-150.gif

ใหม่ !แอลอีดี ส่องสวน 3W  ยอดนิยม  สว่างมากส่องสวนประหยัดไฟฟ้า ออกแบบสวย  อายุการใช้งานนาน 50,000 ชั่วโมง  ราคา 1,250 ฿ / ตัว

SLM6A1-3x3W_02_200.png


แอลอีดีสำหรับเรือ  3x3 วัตต์   ตัวทำจากสแตนเลส  316 สายยาว 4 เมตร  ใช้ไฟฟ้า  12-28VAC/DC. 

Slesa_UE7_Pic_200.png

DMX Stand Alone multi-zone 1024