หม้อแปลง

IP68_Transformer_Title.png
112631/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 1000วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿4,750.00 ฿3,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

50011/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 100วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿1,500.00 ฿1,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112628/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 800วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿4,250.00 ฿2,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112638/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 350วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,650.00 ฿1,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112623/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 100วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿1,500.00 ฿1,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112629/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 800วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿4,250.00 ฿2,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112639/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 350วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,650.00 ฿1,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112627/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 600วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿3,250.00 ฿2,450.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112630/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 1000วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿4,750.00 ฿3,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112640/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 300วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,550.00 ฿1,850.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112641/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 300วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,550.00 ฿1,850.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112631/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 1000วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿4,750.00 ฿3,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112645/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 200วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,450.00 ฿1,650.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112642/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 250วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,550.00 ฿1,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112634/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 450วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,850.00 ฿2,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112624/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 150วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿1,600.00 ฿1,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112643/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 250วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,550.00 ฿1,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112635/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 450วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,850.00 ฿2,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112625/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 150วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿1,600.00 ฿1,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112644/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 200วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,450.00 ฿1,650.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112636/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 400วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,750.00 ฿2,050.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112632/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 500วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿3,050.00 ฿2,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112626/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 600วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿3,250.00 ฿2,450.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112637/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 400วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,750.00 ฿2,050.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112633/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 500วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿3,050.00 ฿2,250.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart

สินค้าทั้งหมดในหมวด "หม้อแปลง"

แสดงผล 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ
เรียงลำดับ:
112645/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 200วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,450.00 ฿1,650.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112644/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 200วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,450.00 ฿1,650.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112643/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 250วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,550.00 ฿1,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112642/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 250วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,550.00 ฿1,750.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112641/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 300วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,550.00 ฿1,850.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112640/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 300วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,550.00 ฿1,850.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112639/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 350วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,650.00 ฿1,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112638/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 350วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,650.00 ฿1,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112637/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 400วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,750.00 ฿2,050.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112636/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 400วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,750.00 ฿2,050.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112635/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 450วัตต์ กันน้ำ 24โวลท์
฿2,850.00 ฿2,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
112634/GWET-105_01_150.png
หม้อแปลงสระว่ายน้ำ 450วัตต์ กันน้ำ 12โวลท์
฿2,850.00 ฿2,150.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน
Add to Cart
หน้า: 1 2
icon_tnt.gif  fedex Logo-01.png
UPS Logo.jpeg

icon_thailandpost.gif
ico_index_track.png

558LED Underwater light สำหรับพาร์ 56  , Swimming pool light

KW-GL-558_03_200.png

Glass Body   รับประกัน 3ปี  4,500 บาท  มีทุกระบบให้เลือก ( Option ) RGB Color + Remote

4WAY-JCB-SSL_03_200.png

4Way JCB. Stainless 316 : Model 4WAY-JCB-SSL

LG-45W-DMX_01_200.png
เครื่องกำเหนิดแสงระบบ DMX-512 เหมาะสำหรับงาน ไฟเบอร์ออฟติกงานแสงสว่างให้แสงสีต่างๆ  ทำแสงวูบวาบได้ตามต้องการ  ราคาไม่แพง   รองรับการควบคุมจากส่วนกลางได้

PIR Sport Light 150.jpg
PIR Sport Light  เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัย  ราคาประหยัดเพียง 1,560 เท่านั้น
120W LED Hydroponic-21-150.jpg
120 วัตต์แอลอีดีปลูกพืช Hydroponic LED  อายุการใช้งานนาน 50,000Hr.  ประหยัดไฟฟ้า   พืชโตเร็วให้ผลผลิตเร็ว
download-logo_160.png

GL-3W-AL-03-150.gif

ใหม่ !แอลอีดี ส่องสวน 3W  ยอดนิยม  สว่างมากส่องสวนประหยัดไฟฟ้า ออกแบบสวย  อายุการใช้งานนาน 50,000 ชั่วโมง  ราคา 1,250 ฿ / ตัว

SLM6A1-3x3W_02_200.png


แอลอีดีสำหรับเรือ  3x3 วัตต์   ตัวทำจากสแตนเลส  316 สายยาว 4 เมตร  ใช้ไฟฟ้า  12-28VAC/DC. 

Slesa_UE7_Pic_200.png

DMX Stand Alone multi-zone 1024